Ny låntagare & låneregler

Ny låntagare & låneregler

För att få låna i biblioteket måste du vara registrerad student eller anställd och ha passerkort. Du kan låna noter, böcker, DVD, CD samt gamla nummer av tidskrifter i fyra veckor. För orkestermaterial gäller särskilda låneregler. Innan du kan börja låna måste du registrera dig som låntagare på biblioteket.

Registrera dig som låntagare

Gör det här

Låna böcker på Kungl. Musikhögskolans bibliotek

Ditt passerkort gäller som lånekort. Utlåning sker i låneautomaten. Med hjälp av PIN-koden kan du se vad du har för lån och reservationer, samt göra omlån.

Omlån

Du kan själv göra omlån av noter, böcker, CD och filmer genom att logga in längst uppe till höger.

Lånetid och spärrning

Lånetiden är fyra veckor. Du får tre påminnelser efter att lånetiden gått ut, därefter blir du spärrad och kan inte låna mer. Biblioteket tar inte ut övertidsavgifter.

Ersättningsavgifter

Om du blir av med materialet får du ersätta det. Exempel på ersättningskostnader för ej återlämnat material:

Typ av material

Ersättningsavgift

Studiepartitur

300-500 kr

Instrumentalsoli

200-300 kr

Klaverutdrag för opera

800 kr

Pop/sångalbum

400 kr

Lieder samlingsvolymer

600 kr

Video/DVD

600 kr

Monografier (böcker)

300-600 kr

CD

250 kr

Låneregler för orkestermaterial

Orkestermaterial lånas enbart ut för att användas av KMH:s ensembler och orkestrar.

Beställningar måste göras av ansvarig lärare minst åtta veckor innan det ska användas. KMH:s bibliotek har ett visst bestånd av orkestermaterial, men ofta måste noterna lånas eller hyras in från externa bibliotek eller förlag.

Stämmorna kvitteras ut genom att skriva namn och telefonnummer på kvittenslistan som finns i hyllan. Varje musiker är personligen ansvarig för materialet. Var noga med att fylla i både instrument och stämnummer.

Referensexemplar

Bredvid bibliotekets informationsdisk finns en hylla med referensexemplar av all kurslitteratur. Referensexemplaren får läsas i biblioteket och i bibliotekets tysta läsesal.

 

Språk